สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" รุ่น 3

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" รุ่น 3 วันที่ 21-25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย

         ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: