สถาบันวิจัยฯ--สกว. ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2559

สกว ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2559 
เงื่อนไขการสมัคร 
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท 
2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น 
 
 ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนประจำปี 2559 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2558) 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)       
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)       
ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)       
ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)       
 
ติดต่อสอบถาม 
 • » ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) และ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
  • โทร : 0 2278 8249  e-mail : varisara@trf.or.th
    
   โทร : 0 2278 8255  e-mail : kanchanit@trf.or.th
    
   โทร : 0 2278 8256  e-mail : paemala@trf.or.th
    
   โทร : 0 2278 8260  e-mail : siripat@trf.or.th
    
 • » ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
  • โทร : 0 2278 8253  e-mail : chonnapa@trf.or.th
    
   โทร : 0 2278 8254  e-mail : saengpetch@trf.or.th
    
 • » ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)
  • โทร : 0 2278 8252
   e-mail : sujaree@trf.or.th

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานได้ที่ e-mail : jirapat@trf.or.th หรือ โทร 02-278-8212
Like: