สถาบันวิจัยฯ-- Fisheries Conference and Partnership Arrangement in the IMT-GT

จ.สงขลาจัดงานแสดงสินค้า Fisheries Conference and Partnership Arrangement in the IMT-GT
นายก่อเกียรติ กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงวิชาการ และงานแสดงสินค้า Fisheries Conference and Partnership Arrangement in the IMT-GT ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสมิหลา 2 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านประมงระหว่างประเทศ ในวันที่ 21 -22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเฟื้องฟ้า โดยมีคณะผู้แทนจาก 3 ประเทศ เข้าร่วม และในส่วนของการแสดงสินค้าประมงและจัดนิทรรศการที่จัดให้มีขึ้นตลอด 3 วัน จากผู้ประกอบการ ผลิตและส่งออก และสินค้าโอทอป จาก 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย รวมถึงสินค้าจากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โทร.074311302 โทรสาร.074321478
Like: