สถาบันวิจัยฯ--สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)เปิดสมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี พลังงานทดแทน ปี 2558

~~สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
เปิดสมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี พลังงานทดแทน ปี 2558
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด แนวทางและเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่  http://www.eppo.go.th/encon/ee-2558/index.html

ส่งข้อเสนอโครงการ   (ประกอบด้วย เอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 10 ชุด และไฟล์เอกสาร Microsofr word 1 สำเนา)

ไปยัง: กลุ่มพลังงานทดแทน   สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เลขที่  121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทววี กทม. 10400

หมดเขต วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2558


Download ใบสมัคร ได้ที่ : http://www.eppo.go.th/encon/ee-2558/index.html

Like: