ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมสำหรับกิจกรรมเพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ค่ายเรียนรู้ธนาคารปูม้าและฟื้นฟูหญ้าทะเล)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับหน่วยงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2561
บรรยากาศนิทรรศการอพ.สธ. ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น พ.ศ.๒๕๖๑
ค่ายกิจกรรมเพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ค่ายเยาวชนฟื้นฟูหญ้าทะเลเพื่อพะยูนในจังหวัดตรัง”
โครงการการทา DNA Fingerprint ของพันธุ์พืชในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ดอกม่วงเทพรัตน์
โครงการการยืดอายุของผลตาลโตนดโดยใช้สารธรรมชาติ
โครงการจัดการฐานการเรียนรู้จากธนาคารอาหารชุมชน 7 ไร่ 7 เรื่อง 7 ร้อย ณ บ้านควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
วันจันทร์ ที่ 16 พย. 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/rdi/public_html/rspg/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
ภาษาไทย

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง

นาฬิกา

Thursday, December 13, 2018 - 07:08

ผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์

 • Site Counter:7,902
 • Unique Visitor:983
 • Registered Users:2
 • Unregistered Users:0
 • Blocked Users:0
 • Published Nodes:76
 • Unpublished Nodes:3
 • Server IP:203.158.177.130
 • Your IP:54.234.228.78
 • Since:05 Jul 2017
 • Visitors:
  • Today:8
  • This week:216
  • This month:817
  • This year:6,258