Like: 

สถาบันวิจัยฯ-- ทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย

และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

    ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

    ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่าหาดใหญ่โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

    ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

     ดาวโหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่าง

    รายละเอียดการประชุมกรอบบัณฑิต 58

    ร่างกำหนดการบัณฑิต 58

    สามารถลงทะเบียนได้ที่

    http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=2


    ภาคกลาง         ลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

    ภาคใต้            ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557

    ภาคอีสาน        ลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

    ภาคเหนือ        ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557