Like: 

พิธีเปิดตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทยร่วมกับแตงโมเกาะสุกร ครั้งที่ 2

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทยร่วมกับแตงโมเกาะสุกร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โรบินสันไลฟ์สไตล์ตรัง