Like: 

ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดการฟักไข่และการจัดการลูกไก่หลังการฟักออก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การจัดการฟักไข่และการจัดการลูกไก่หลังการฟักออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่ดำเขาหลัก โดยมี ดร.ณปภัช ช่วยชูหนู หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจาก นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย ผู้ใหญ่บ้านเขาหลักพร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำ เข้าร่วมรับฟังการอบรม ณ บ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง