Like: 

ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คุณบัญญัติ คำบุญเหลือ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกร และคุณสุเทพ คงเกื้อ นักวิชาการอาวุโสสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร เข้าพบ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ดร.สุดคะนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม 101 ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง