Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

วันที่ 13 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2564 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย