Like: 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาโจทย์การวิจัย กรอบการวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) ประจำปี 2564

วันที่ 8​ มกราคม​ 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา​ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น​การพัฒนาโจทย์การวิจัย​ "กรอบการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) ประจำปี​ 2564​ บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” โดยมีส่วนทางภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย​ เกษตรจังหวัด​ พาณิชย์จังหวัด​ บริษัทตรังโอท็อป อินเตอร์เทรดเดอร์ บริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม​ รวมทั้ง​ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน​ อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ.​ และตัวแทนเกษตรในพื้นที่ปะเหลียน เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโจทย์การวิจัย​ ณ โรงกาแฟมาเจอนี่ จังหวัดตรัง