Like: 

สวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ พร้อมด้วยบุคลาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564