Like: 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักออกแบบชุดโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดการโครงการสู่เป้าหมายผลลัพธ์ รุ่นที่ 1”

วันที่ 11 กันยายน 2563 กิจกรรมช่วงเช้าของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักออกแบบชุดโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดการโครงการสู่เป้าหมายผลลัพธ์ รุ่นที่ 1” ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้รับเกียรติจาก คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยแบบไหนที่สังคมยุคใหม่ต้องการ” เพื่อสะท้อนความต้องการของธุรกิจภาคเอกชนและแลกเปลี่ยนมุมมอง