Like: 

จัดนิทรรศการต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาเขตตรัง