Like: 

เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดตรัง

วันที่​ 23​ มิถุนายน​ 2563​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดนิทรรศการในงานเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดตรัง ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและผู้เข้าร่วมชมจำนวนมาก และในภาคบ่ายมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดตรัง ร่วมประชุมตามระเบียบวาระครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง