Like: 

สวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ดร.วิกิจ ผินรับ พร้อมด้วยบุคลาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 และขอขอบคุณสำหรับของขวัญและคำอวยพรปีใหม่ จากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย มทร.ศรีวิชัยทุกท่าน