Like: 

ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน Style Bangkok 2019

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 กลุ่มจักสาน วิสาหกิจชุมชนบ้านนายอดทอง ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง นำโดยคุณสุจินต์ ไข่ริน ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิก ได้นำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน Style Bangkok 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 โดยเป็นการพบปะผู้ประกอบการ และวันที่ 19-21 ตุลาคม 2562 จะเป็นวันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมี ผศ.นพดล โพชกำเหนิด และ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ ซึ่งเป็นนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) มทร.ศรีวิชัย ซึ่งทำงานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง แก่ผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เข้าร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการ