Like: 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และโครงการ “จุดประกายความคิดสร้างงานและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ