Like: 

25 ปี สกว."สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต"

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร. เข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันครบรอบ 25 ปี สกว."สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต" ณ Royal Paragon Hall Siam Paragon นอกจากนั้นยังได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบของการดำเนินการวิจัย ในอนาคตร่วมกันระหว่าง สกว.กับ 9 มทร. จากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.