สถาบันวิจัยและพัฒนาสัญจร

9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. เวทีที่ 2 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เดินทางไปพบปะนักวิจัยในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางและกรอบการขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 และงบประมาณรายได้ประจำปี 2561 โดยมีนักวิจัยจาก 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย กว่า 60 คน เข้าร่วมรับฟังและซักถาม ทิศทางวิจัยชาติปรับเปลี่ยน นักวิจัยพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวทีที่ 3 เจอกันที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

Like: 

Select Language