Like: 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 4 นวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4” ภายใต้หัวข้อ “BioD4: Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management” ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.biodconference.org/