Like: 

นิด้า ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://conference.nida.ac.th หัวข้อลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559