Like: 

ศูนย์พัฒนามนุษย์และสังคม (บันลือ ถิ่นพังงา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย