Like: 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference  ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 10 พ.ย.2558  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย อาคารทันตกรรมชั้น 2 หรือ งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 074-282251