Like: 

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประกาศเปิดรับเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการเชิงพื้นที่และโครงการวิจัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2558

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ขอเชิญกลุ่ม/องค์กร/สถาบัน เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการเชิงพื้นที่และโครงการวิจัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปี 2559 โดยสามารถยื่นเสนอโครงการด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 4 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2558 สอบถามรายละเอียด 021419707, 021419717, 021419712, 021419727, 021419697, 0854816632 หรือ www.pdc.go.th

แนบไฟล์เอกสาร: