Like: 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พศ. 2558

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) มอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิได้ ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิ

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตามแบบฟอร์มที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ttsf.or.th/ ปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2558

แนบไฟล์เอกสาร: