Like: 

พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม วิชาการระดับชาติ พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบ ครั้งที่ 1 และงานรวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9 "พลัง พลเมือง พลังชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบ จังหวัดพัทลุง จัดการตนเอง"

ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.2015clw-conference.com/