Like: 

สถาบันวิจัยฯ--ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1"

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 25 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร และการศึกษาดงานในประเทศ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2558 โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 45,000 บาท

สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2558

เอกสารประกอบ
  > โครงการ