Like: 

มหาวิทยาลัราชภัฏพระนคร เลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ"การบูรณการงานวิจัยกับการพัฒนาการเรียนการสอน" ในวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 จะเลื่อนวันจัดงานออกไปจากเดิม เป็น 24 สิงหาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ http://www.pnru.ac.th/offi/research/