ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์"ระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

กำหนดส่งผลงาน http://www.surf.su.ac.th/node/4

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.surf.su.ac.th/

research present P2

Like: 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 : The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016

ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 อนุมัติหลักการโครงการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016) ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมวิชาการกล้วยไม้นานาชาติ การประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดกล้วยไม้ สวนกล้วยไม้ กล้วยไม้ต้นเดี่ยว กล้วยไม้หมู่ และกล้วยไม้ตัดดอก การจัดแสดงและประกวดศิลปะจากกล้วยไม้ ภาพวาด ภาพถ่าย การจำหน่ายกล้วยไม้นานาชนิด สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก

 

 

งานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๒ ในปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2559

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ งานประชุมวิชาการ 19 - 21 มีนาคม 2016

งานประกวดกล้วยไม้
19 - 27 มีนาคม 2016

วันเสาร์ที่ 19- วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิชาการ - วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
สถานที่ : ห้องประชุมแซฟไฟร์ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี


2ND Announcement
http://www.apoc12.com/download/Final%20second%20Announcement.pdf

ศูนย์ข้อมูล APOC12
โทร:+662 – 790 – 3888 ext.1545
แฟกซ์:+662 – 790 – 3888 ext.1541
อีเมล์:apoc2016@yahoo.com

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยใช้ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 9 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 111 ปี "การบูรณาการงานวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ตั้งแต่วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ี 9 โดยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอแบบบรรยายและแบบดปสเตอร์ ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ http://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์ http://www.rbru.ac.th/org/research/index.php

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 "การจัดการความรุู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ 21 (knowledge and Learning Management for 21st Century Skills Building)" ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-411-096-11 ต่อ 1642 โทรสาร 055-411-096 ต่อ 1642 E-mail: research.uru@gmail.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uru.ac.th

Like: 

  ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี  จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  14th  APacchrie  Conference 2016 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  ด้านอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวและการดรงแรมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในหัวข้อ "Crisi  Management  and  Business  Continuity  in  the  Tourism  Industry" ระหว่างวันที่ 11-13 พฤาภาคม 2559  ณ โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพมหานคร

 ในการนี้  วิทยาลัยดุสิตธานี  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์  บุคลากร  และนิสิตนักศึกษา  ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซค์ WWW.apacchrie2016.com หรือ E-mail: papers-bangkok@apacchrie2016.com ภายในวันที่  30  มกราคม 2559  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์  02-3617811-3 ต่อ 320

Like: เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference “Stem Cells : Development & Management” เพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่ความต้องการของสังคม ซึ่งในประเทศไทยมีกว่า 100 องค์กรที่มีงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของเซลล์และสเต็มเซลล์ และในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดตั้ง Center of Excellence for Medical Biotechnology (CEMB) ที่เน้นการวิจัยทางการแพทย์ ด้านการพัฒนา การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือการสร้างใหม่ และการนำชีววิทยาสเต็มเซลล์ มาใช้รักษาคสามผิดปกติต่างๆ ด้วยการบูรณาการ เพื่อให้เข้าใจกลไกที่เซลล์เดี่ยวสามารถผลิตอวัยวะผู้ใหญ่ที่ซับซ้อน และการแบ่งสร้างใหม่ของโครงสร้างผู้ใหญ่ โดยมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/stemcell/

Like: 

 ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘ หัวข้อ “อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกระแสอาเซียน The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น  เซนเตอร์ ขอนแก่น โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

          ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ http://cscd2015.kku.ac.th/ 

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ 7 (The 7th International Science, Social Science,Engineering and Energy Conference: I-SEEC 2015) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ขออาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ฯ โดยสามารถส่งผลงานวิจัยที่จะนำเสนอได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://iseec2015.psru.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :โทรศัพท์/โทรสาร 055 267 038

Like: 

สมศ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558

สมศ. จะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ในการประชุมฯ ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “Breaking Barriers Towards a Millennium of Quality : Quality Development, Enhancement, and Framework”
ทั้งนี้ สมศ. ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมเสนอผลงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมในครั้งนี้ หากมีผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ทิพย์ ชัยพิพัฒน์ โทร 081 56206764 หรือ www.icqa2015.com โดย สมศ. จะเปิดรับลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน เป็นต้นไป

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ( PSU ) ประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยแมสซี (MU) ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2558 ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธรรมราช จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075-377-438 

รายละเอียดเพิ่มเติม Download

Like: 

Pages